Hong Kong, Macau, China by Deep inside the ship
Deep inside the ship
}